NY KURS I KÄLLKRITIK PÅ WEBBEN

Värdering av sajter och information på webben


Du lär dig värdera webbsidor och webbinnehåll, särskilja manipulation från information, göra användbara bedömningar av objektivitet och användbarhet, identifiera rykten, påståenden och kampanjer. Kursen behandlar inte bara textinformation, utan även bilder och video. Utbildningen ger dig goda redskap för att säkert vägleda andra på nätet. Kunskaperna är direkt tillämpliga i det dagliga arbetet på ett bibliotek, i en skola eller annan verksamhet med informations- och kunskapsförmedling.


IT-pedagogen Umeå har de sista åtta åren ungefär 100 gånger för folk-, skol- och gymnasiebibliotek samt skolor genomfört utbildningar i Källkritik på Internet. Kursen har i utvärderingar fått mycket bra betyg och ansetts vara en mycket god hjälp vid arbetet med bedömning av webbsidors innehåll. Detta är en i stora delar ny och uppdaterad utbildning i källkritik.
Kursen passar både bibliotekarier och lärare, samt andra som på något sätt arbetar med webbaserad information.


Kursinnehåll

Kursen behandlar utförligt samtliga dessa områden:


Steg 1 - Kursen inleds med en genomgång av viktiga begrepp i den traditionella arbetsmetoden för källkritisk analys. Vi repeterar och befäster begrepp som kvarleva och oberoende källa, äkthetskritik, närhetskritik, beroendekritik, tendenskritik och funktionell källkritik. Vi diskuterar begreppen sanning, objektivitet, tendens och åsikt.

Steg 2 – Hur långt räcker dina befintliga kunskaperer och erfarenheter för att bedöma en webbsajt? Inledande exempel.

Steg 3 – Vad skiljer källkritik på webben från den traditionella källkritiken? Hur värderar man en webbsajt? En utförlig arbetsmetod presenteras. Metoden tar bland annat upp:

- äkthetskritik, närhetskritik, beroendekritik
- identifiering av källans typ
- värdering av kontaktinformation, webbadress, domän
- whoiskontroll
- granskning av upphovsmannens övriga avtryck på nätet
- kontroll av in- och utlänkar
- analys av språk, stil och grammatik
- analys av tendens, perspektiv och världsbild

Steg 4 – Arbete med källkritisk bedömning av webbsajter inom olika områden.

Steg 5 – Vad gör internet med vår syn på sanning, objektivitet och fakta?

Steg 6 – Källkritiska resonemang kring Wikikällor och webbpublicering. Digitalt kontra tryckt.

Steg 7 – Typiska manipulationer och konspirationsteorier på webben.

Steg 8 – Sociala medier och virala kampanjer och rykten. Hatsajter. Bluffar.

Steg 9 – Betydelsen av referenskällor.

Steg 10 – Källkritisk analys av bilder.

Steg 11 – Källkritisk diskussion om söktjänster, nyhetsförmedling, journalistik och marknadsföring. Det nya medialandskapet med alltmer utsuddade gränser mellan journalistik och marknadsföring.

Steg 12 – Lathund och checklista för källkritik.

Steg 13 – Källkritik i skola och andra pedagogiska sammanhang. Anpassning av källkritiskt arbete till olika åldrar och olika kunskapsnivåer.

Steg 14 – Resurser om källkritik på webben.

Steg 15 – Sammanfattning.


Utvärderingar av kursen

I utvärderingar har kursen fått mycket bra betyg i samtliga frågor gällande innehåll, genomförande och dokumentation. Nedan hittar du några kommentarer från utvärderingarna.

"lärde mig oerhört mycket"
"det här ska jag visa lärarna på min skola"
"känner att jag fått rediga verktyg att arbeta vidare med detta"
"en spännande och väl genomförd kurs"
"källkritik på nätet är inte så svårt som jag trodde"
"mycket bra och trevlig kurs"
"jag är jättenöjd, men alla lärare borde kunna detta"
"en toppenkurs, lika väl genomförd som sökkursen vilken jag tidigare gått"
"toppenkurs"
"ett måste för alla bibliotekarier"Mera information

Intresseanmälan och frågor kan skickas till:
Ronny Andersson
IT-pedagogen Umeå
070/6647527
epost: ronny@itpedagogen.com