Sökteknik på Internet
uppdateringskurskurs


Föreläsning 1 dag


- ett utmärkt tillfälle att ge dina sökkunskaper en rejäl skjuts framåt, tar din sökning till helt nya nivåer
- sagt i utvärderingar: mitt i prick! nu har allt fallit på plats! guldkurs! enorm nytta!


- kursen riktar sig till dig som tidigare gått grundkursen i sökning eller har motsvarande kunskaper

- du får både en koncentrerad repetition av de gamla kunskaperna och en genomgång av alla nyheter

- en stor del av kursen ägnas sökmetodik och diskussion hur olika sökuppgifter kan lösas på bästa sätt

- tar även upp vissa aspekter av källkritik och informationskompetens

- olika sätt att automatisera sin informationsionhämtning behandlas

- digitaliseringen av kulturarvet tas upp kortfattat

- den "pedagogiska webben" ges stort utrymme under kursdagen


Kursen har genomförts ca 70 gånger för skoor, bibliotek, myndigheter och andra.


Förutsättningarna för sökning på nätet förändras mycket snabbt. Nya söktjänster tillkommer ständigt samtidigt som gamla etablerade tjänster förändras.
Sökning på nätet kräver också alltmera förmåga att välja rätt sökresurs för en specifik fråga eller uppgift. Stor vikt läggs idag även vid en ur källkritisk synvinkel optimal användning av söktjänsterna.
Kursen fokuserar på uppdatering av de gamla kunskaperna, en fullständig redovisning av nyheter samt många tips hur söktjänster ska användas för att erhålla så pålitliga träffar som möjligt.
Kursen tar upp sambandet mellan sökuppgift och val av sökresurs.
Om grundkursen i mångt och mycket var en genomgång av befintliga sökresurser så är uppdateringskursen i stor utsträckning en kurs i sökmetodik. Här lär du dig lägga upp en sökstrategi för olika typer av uppgifter. Du lär dig även genomföra resursinventeringar för olika ämnesområden.
Kursen diskuterar också begreppet informationskompetens och dess betydelse för informationssökning, källkritik och internetkännedom.


Webbkännedom
Klassisk sökning på nätet har alltmer hamnat i skuggan av begreppet webbkännedom. Detta avsnitt tar upp innebörden av begreppet webbkännedom 2014, hur du hittar webbens guldkorn genom att använda sociala medier, rekommendationstjänster, webbens anslagstavlor, specialiserade söktjänster, omvärldsbevakning och andra tekniker. Denna teknik öppnar helt nya möjligheter för en effektiv användning av webben. En effektiv sökmetod bygger på en balans mellan webbkännedom och traditionell internetsökning.


Traditionell internetsökning
Ur innehållet: Google 2014, vän eller fiende? Nya, spännande möjligheter att använda sökmaskiner. De akademiska sökmaskinerna och Wolfram Alpha. Helt nya typer av sökverktyg. Vi analyserar sökmaskinernas kommersialisering och diskuterar integritet, anonymitet, anpassade träfflistor med mera. Och ? vilka är alternativen om du inte vill dela med dig av klickhistorik och inte vill bosätta dig i filterbubblan?
Källkritik och internetsökning, några vägledande regler och förhållningsätt.


Katalogliknande söktjänster, utveckling och nyheter
Hur har webbkataloger, länksamlingar och referensresurser utvecklats?


De tre webbarna
Vad innebär begreppen; den synliga, gamla och djupa webben?
Internet Archive.
Den djupa webbens betydelse för internetsökning. Vad missar du om du sökning inte omfattar djupa webben?


Söktjänster för multimedia
Sökning av bilder, video, ljud, animationer, presentationer och andra multimediaresurser.


Sökning i sociala medier
Speciella söktjänster för nyheter, bloggar, twitter med flera.


Introduktion till den pedagogiska webben
En inledande genomgång av hur man söker bland de pedagogiska resurserna på webben. Det vill säga olika typer av lärresurser, universitetsutbildningar, MOOCs med mera.Sök pålitligt
Pålitligheten och kvaliteten i dina träfflistor påverkas av hur du formulerar din sökning, valet av söktjänst för en viss fråga påverkar tydligt det sökresultat du får fram, här får du ett antal konkreta förhållningsregler


Svenska söktjänster
Aktuellt läge för genuint svenska söktjänster


Framtidens sökning
Ett försök att teckna en bild av framtidens söktjänster och sökmöjligheter


Källkritik
Kort om grunderna i källkritik på nätet


Sökmetodik/sökstrategi
* olika typer av sökuppgifter, exemplifiering
* när passar och passar inte de olika söktjänsterna
* konkreta sökstrategier för olika typer av sökuppgifter
* att vaska fram det bästa nätet har att ge genom att använda olika söktjänster och resurser för en och samma uppgift ("att dammsuga nätet")Mera information
Intresseanmälan och frågor kan skickas till:
Ronny Andersson
IT-pedagogen Umeå
070/6647527
epost: ronny@itpedagogen.com