© IT-pedagogen Umeå

Internetguiden En omfattande referens- och fortbildningsresurs för skola och bibliotek. Innehåller Allmän Internetutbildning, Sökteknik, Ungdomars Nya Medialandskap, Källkritik, Internetutbildning, Informationskompetens, Skolresurser, Specialbevakning Wiki, Verktygslåda och mycket annat. Just nu 500 abonnerande bibliotek, skolor, företag och myndigheter.


Abonnemang kan tecknas genom att maila ronny@itpedagogen.com

Information om kostnader hittar du här: www.itpedagogen.com/2008/guiden/